Sociaal & Inclusief

Breugem Meeting Point is een sociale onderneming. Breugem streeft naar een arbeidsmarkt met een laagdrempelige toegang tot werk voor mensen voor wie op dit moment een baan ergens anders niet vanzelfsprekend is. Wij zetten ons in voor een arbeidsmarkt zonder drempels.

Naar schatting telt Nederland 1.5 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die een arbeidsbeperking hebben en/of om uiteenlopende redenen (langdurig) in de bijstand zitten. Ook niet-uitkeringsgerechtigden zonder werk behoren tot deze groep.

Zij hebben om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat er een waardige werkplek moet zijn voor ieder die aan de slag wil. De primaire doelstelling van de Breugem is dus: werkplekken scheppen voor mensen die ergens anders moeilijk aan een baan kunnen komen.

Ons motto is:


Binnen onze sociale onderneming staan drie kernwaarden centraal:

  • Toegankelijk: We zijn voor iedereen toegankelijk, we willen graag dat iedereen zich thuis voelt binnen ons het proeflokaal aan de Hemweg in Amsterdam!

  • Inclusief: We staan voor iedereen open, ongeacht je achtergrond, makke, kleur, ras, geloof! Wij willen voor iedereen een veilige & inspirerende werkplek bieden, waar jouw talenten centraal staan!

  • Kwaliteit: Zowel onze bieren als de begeleiding van onze werknemers staat hoog in het vaandel. Kwaliteit van het product en de mens gaan hand in hand, geduld en oprechte aandacht is bij zowel het brouwproces als in de begeleiding van medewerkers de sleutelwoorden. We willen daarin uitblinken en een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemingen. Vooral laten zien, hoe het kan!